ZDE se podívejte na fungování školní jídelny od 12.4.2021.

Trvale objednané menu č.1
- tuto službu nyní není možné poskytovat. Rodiče mají možnost si vybrat pro své dítě oběd v jídelně nebo v krabičce. Navíc jak třídy I.stupně rotují mohou výběr střídat.


Vážení strávníci,
podívejte se na "Co je nového v e-jídelníčku?",
(tlačítko na pravé straně)
jsou zde nové funkce:
1. zaslání zapomenutého hesla na registrovaný mail
2. administrace více účtů pod jedním přihlášením
- zde je možno si vygenerovat QRkód pro platbu
- nebo přesouvat část peněz mezi účty ve společné
administraci
Administrátorský přístup získáte pomocí Zapomenutého hesla
Název: Školní jídelna v Uhříněvsi
Ulice: Nové náměstí 1100
Město: Praha 22 - Uhříněves
Číslo jídelny: 11152
Jste na stránkách školní jídelny v Uhříněvsi
internetové objednávání jídel ON LINE.
         Zde můžete dělat tyto činnosti:
                                                 - objednávat hlavní jídlo.
                                                 - zobrazit vyúčtování (platby,odběry,zůstatek)
                                                 - zobrazit přehled odebraných jídel
                                                 - chronologicky zobrazit finanční operace (deník)
                                                 - zjistit výši kreditu,
                                                 - zkontrolovat Vaše údaje.
OBJEDNÁVAT jídlo si můžete po celých 24 hodin, vždy do 23,59 hod.předchozího dne. Objednat oběd po 0,00 hodině můžete z burzy - pokud je nějaký vložen
ODHLáSIT - zrušit oběd je možné v aktuální den do 6,00 hodin. Potom oběd vložte do burzy k prodeji nebo první den nemoci si jej vyzvedněte do jídlonosiče.
Návod jak použít burzu máte v nápovědě.
Kancelář telefon: 267 712 690 Problém se stránkami: 603417720